Παραδοτέο Έργο 3

ΠΕ.3.1

Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του πειραματικού δακτυλίου της βιομηχανικής χρωματογραφίας

ΠΕ.3.2

ΠΕ.3.3 1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων προρόφησης των πολυφαινολών από τις ρητίνες
ΠΕ.3.4 1 Έκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων της ξήρανσης των πολυφαινολών με ψεκασμό (spray drying).
ΠΕ.3.5 1 Έκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων της ενθυλάκωσης των πολυφαινολών
ΠΕ.3.6 1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο τα αποτελέσματα των πειραμάτων της ενθυλάκωσης των πολυφαινολών

epeedbm logo2013gr

Κύλιση στην Αρχή