Παραδοτέο Έργο 6

ΠΕ.6.1

1 Έκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης της ζύμωσης παραγωγής μονοκυτταρικής πρωτεΐνης.

ΠΕ.6.2

1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση) σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντίστοιχο αντικείμενο (παραγωγή μονοκυτταρικής πρωτείνης).
ΠΕ.6.3 1 Έκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης της ζύμωσης για παραγωγή πολυσακχαρίτη τζελάνης.
ΠΕ.6.4 1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση) σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντίστοιχο αντικείμενο (παραγωγή τζελάνης).

epeedbm logo2013gr

Κύλιση στην Αρχή