Παραδοτέο Έργο 7

ΠΕ.7.1

1 Έκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης βιοδραστικότητας καθαρών ή πολυφαινολών.

ΠΕ.7.2

1 Έκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης βιοδραστικότητας ενθυλακωμένων πολυφαινολών.

epeedbm logo2013gr

Κύλιση στην Αρχή