Ευρετήριο Άρθρου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λάρισας είναι ενταγμένο στην δομή του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Λάρισας και εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του εν λόγω Τμήματος.

Ιδρύθηκε το 2008 και στεγάζεται σε ένα μοντέρνο βιομηχανικού τύπου κτίριο με εμβαδό περίπου 250m2 και είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και στελεχωμένο με προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα στον ευρύτερο τομέα της Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων.

Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι, εκτός της διδασκαλίας σειράς μαθημάτων στον τομέα της Μηχανικής των Αγροτικών Βιομηχανιών και των Βιομηχανιών Τροφίμων και των Βιοσυστημάτων, η διεξαγωγή προωθημένης έρευνας σε σύγχρονους τομείς της Αγροτικής Βιομηχανίας και της Βιομηχανίας των Τροφίμων που αφορούν τουλάχιστον τις παρακάτω τεχνολογίες αιχμής:

 • Τεχνολογία μεμβρανών και εφαρμογές της στην συμπύκνωση υγρών τροφίμων και απομόνωση βιοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Τεχνολογία υπερκρίσιμης εκχύλισης
 • Τεχνολογία ξήρανσης με ψεκασμό (spray drying)
 • Τεχνολογία ξήρανσης με κατάψυξη (freeze drying)
 • Τεχνολογία διαχωρισμών με χρήση ρητινών και βιομηχανικής χρωματογραφίας για απομόνωση βιοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Τεχνολογία επεξεργασίας και παστερίωσης αποστείρωσης με υπερ - υψηλή πίεση
 • Τεχνολογία παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων για ομογενοποίηση και παστερίωση/αποστείρωση υγρών τροφίμων
 • Τεχνολογία μικρο και νανο ενθυλάκωση βιοδραστικών ουσιών για χρήση τους στην βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων
 • Τεχνολογίες χειρισμού βιο - αποβλήτων από πρωτογενή αγροτική παραγωγή ή αγροτικές βιομηχανίες για παραγωγή χρήσιμων υλικών
 • Τεχνολογία Βιομηχανικών ζυμώσεων για αποδόμηση αποβλήτων και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Τεχνολογίες παραγωγής αιθέριων ελαίων με απόσταξη ή με σύγχρονες τεχνικές
 • Εφαρμογές υπερσύγχρονων τεχνολογιών ενόργανης ανάλυσης για αναλυτικούς προσδιορισμούς σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα
Κύλιση στην Αρχή